Vzlínající vlhkost

Voda má fyzikální vlastnost vzlínat v kapilárních spárách (pórech) materiálu zdiva proti zemské přitažlivosti.

Dá se říci, že čím menší jsou póry ve zdivu, tím výše voda vzlíná. Voda sebou unáší rozpuštěné soli a sírany, které vlivem povětrnostních nebo tepelných podmínek v interiéru v určité výškové úrovni začínají krystalizovat a způsobují tak nám známé solné výkvěty, které zpočátku způsobují škody pouze na omítkách ale z dlouhodobého hlediska i uvnitř zdiva a to jeho postupným rozpadem a rozvolněním tzv. degradací. Tato degradace zdiva má v dlouhodobém horizontu za následek narušení statiky objektu.

Vlivem vlhkosti ve zdivu se mění také jeho tepelně izolační vlastnosti. Vlhké zdivo je studené a v topné sezoně jsou díky tomu i vyšší náklady na vytápění. Jedním z mýtů, který je poměrně rozšířen je, že vzlínající vlhkost odstraníme větráním, zvýšením teploty, použitím vysoušečů, a to jak chemických, tak elektrických. To je ale omyl!

Ano, na povrchu zdiva se sice vlhkostní mapy zmenšují a my máme pocit, že se stav zlepšuje, hlavně na chalupách v letních měsících. Toto se však děje pouze na povrchu zdiva nebo pár centimetrů pod omítkou. Uvnitř zdiva (v hloubce nad 10cm) se ale stav téměř nemění.

Zrychlením vysoušení se zrychlí také jeho nasákavost a následná cirkulace vlhkosti, která s sebou unáší ještě více již zmiňovaných solí, a tímto tzv. rychlým vysoušením stav ještě zhoršujeme!

Můžeme si to lehce vyzkoušet tím, když na delší dobu přestaneme vysoušet nebo na chalupách větrat. Problémy s vlhkem se rychle vrátí do stavu, který byl před jeho vysoušením, a solné výkvěty se zvětší.

Pokud nepřerušíte proces vzlínání kvalitní hydroizolací, nejsou uvedené snahy k vysušení zdiva dlouhodobě k ničemu. Toto samozřejmě platí v případě poruchy nebo chybějící hydroizolace ve zdivu.

Pokud máte problém se vzlínající vlhkostí ve zdivu a chcete se jí zbavit, musíte provést vodorovnou hydroizolaci zdiva, odstranit kontaminované omítky, nahradit je kvalitní sanační omítkou a poté můžete zdivo vysoušet.

Pouze tento sanační postup má smysl, a vždy vede ke kýženému výsledku, kterým je suché zdivo.