Poradna

Sanace zdiva - odstranění příčin a následků způsobených vzlínající vlhkostí.

Hydrofobizace -  postup, kterým se určité plochy stanou nepropustnými

Sanační omítka - vytvářejí příznivé podmínky pro vysychání zdiva, ukládání škodlivých solí, je nenasákavá s tepelnou vlastností a vysokou propustností pro vodní páry

Výpočet plochy zdiva pro injektáž (v m²)   -  tloušťka zdiva x jeho délka

WTA - světově uznávaná společnost se zájmem o zachování památek byla založena v roce 1976 v SRN. V překladu se tato organizace nazývá - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památkové objety. Vydává směrnice, které řeší vždy určitou problematiku z oboru sanace staveb. Některé směrnice jsou uznávány jako normy, což svědčí o vysoce odborné úrovně této společnosti.

Nanotechnologie - https://www.youtube.com/watch?v=mEH6tDLKcVU