Provádíme

Chemická injektáž

Tato metoda sanace vlhkého zdiva je ideální řešení v místech, kde by jiné metody (podřezávání a podsekávání zdiva) byly obtížně realizovatelné.

Například kamenné či degradované zdivo, naše metoda je šetrná k sítím ve zdivu, elektrické rozvody, plynové potrubí, topení, vodovod, odpadní potrubí atd.

Při volbě vhodného a kvalitního prostředku, je chemická injektáž zdiva velmi účinná a spolehlivá díky novým nanomateriálům. Odstraní příčinu nepříjemností spojených s vlhkostí zdiva.

Chemická injektážní clona spolehlivě nahrazuje metodu podřezání zdiva, ta bývá časově náročná a ke statice domu nešetrná.

Tlaková injektáž

Za pomoci čerpadla se vtlačí do připravených vrtů (průměr 10 mm) osazenými injektory mikroemulze, která dokonale prostoupí do všech kapilárních spár ve zdivu a zcela ho nasytí, čímž se stanou vodoodpudivé. Tato injektážní hmota ve zdivu nedegraduje ani nestárne.

Používáme materiály (silikony a siloxany), které se chemicky pevně váží na všechny stavební konstrukce a ponechají zdivo prodyšné. Tato metoda nemá v žádném případě vliv na statiku domu.

Lze použít na zdivo:

cihelné, kamenné, z dutých cihel, smíšené, betonu, pískovce tvárnic apod.

Beztlaková injektáž

Beztlaková, nebo též „Nízkotlaká injektáž“ se provádí za pomoci ručního injektoru. Do připravených vyvrtaných otvorů (průměr 12 mm), vyvrtaných v rozteči 8 – 12 cm (v závislosti na úrovni vlhkosti)  se napustí injektážní krém pod nízkým tlakem (2 - 5 atm).

Používáme vysoce vzlínající injektážní materiály obsahující až 85% účinných nanočástic silikonů a siloxanových látek. Jedná se o vysoce spolehlivou metodu jak rychle zastavit vzlínající vlhkost.

Z kapacitních důvodů neprovádíme realizace drenáží a sanačních omítek.