FAQ

1. Na jak dlouho chemická injektáž funguje?

Jedná se o nanočástice křemíku a silikonu, které se pevně naváží na podklad a nezmizí ani nedegradují,takže zůstanou ve zdivu funkční navždy.

2. Jak dlouho trvá, než zaizolujete rodinný domek?

Zhruba 2 až 3 dny.

3. Jakou zátěž představuje tlaková injektáž na běžný provoz domácnosti a následný úklid?

Ve většině případů je možné vrtat zdivo z venkovní strany a odvrtaný materiál se následně pouze zamete. V případě, kdy je nutné vrtat uvnitř domu, dochází jen k mírnému zaprášení v nejbližším okolí prováděného vrtu. Tzv. úklid nahrubo provádíme obvykle v rámci realizace zakázky.

4. Proč je některá chemická izolace dražší než jiná?

Velmi záleží na tom, jak kvalitní materiál se použije. Dražší materiál je spolehlivý, má vždy tu největší možnou koncentraci a je vyroben z nejkvalitnějších silikonových nanočástic, které odpuzují vodu, ale jsou zároveň paropropustné. Naše firma používá zásadně takovéto materiály, což můžeme doložit patřičnými certifikáty.

5. Proč se při realizaci sanace musí vyměnit i omítka?

Ve většině případů se jedná o soli a plísněmi kontaminovanou omítku, kterou je nezbytné nahradit omítkou sanační. Kvalitní sanační omítka má velmi dobré tepelně izolační a desinfekční účinky, a je vysoce spolehlivá a s dlouhou životností. Poznáte ji především tak, že je certifikovaná a splňuje WTA, což znamená, že splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitu, jako např. omítka SanaxEXX od firmy Sanax.

6. Na co si dát pozor při výběru firmy, která realizuje sanace vlhkého zdiva?

Jako první kritérium je nejlepší sehnat si na firmu reference. Nechte si poslat technické listy k materiálům, které firma používá pro injektáž a také si je při realizaci zkontrolujte. Některé firmy deklarují jiný materiál v nabídce (laciný), než následně používají při realizaci! V drtivé většině případů je třeba při správné sanaci zdiva vždy nejdříve odstranit starou kontaminovanou omítku a nahradit ji omítkou sanační.

Pozor na firmy, které tvrdí, že stávající omítka je dostačujícím řešením a není třeba ji měnit!!!

Seriózní firma Vám navrhne komplexní řešení sanačních opatření, včetně prohlídky objektu, s podrobným vysvětlením proč a jaké opatření použít při realizaci, dle směrnic pro správnou sanaci zdiva (WTA). Velmi nízká cena injektáže je vždy podezřelá! Kvalitní a fungující materiály jsou sami o sobě velmi drahé a tvoří až cca 80% z celkových nákladů na injektáž. Požadujte nadstandardní záruky! Firma, která se nebojí dát prodlouženou záruku, používá kvalitní materiály.

Dále je třeba si uvědomit, že dodatečná hydroizolace zdiva, a sní spojené sanační řešení je vždy finančně náročnější, než klasická hydroizolace při výstavbě nového domu. Stejně tak, jako při výstavbě nového domu je hydroizolace jedním ze základních prvků, který je třeba provést v náležité kvalitě, tak i při následné hydroizolaci staršího domu není dobré příliš šetřit, ale naopak udělat vše kvalitně a komplexně. Vynaložená investice se Vám následně velmi rychle vrátí ve zcela nové kvalitě a pohodě bydlení.