RD Mladá Boleslav

Starší vila bez jakékoliv izolace, v suteréním zdivu naměřena vlhkost 17%, což znamená - zcela nasyceno vodou.

Provedena tlaková injektáž zdiva v úrovni podlahy suterénu, svislá bitumenová izolace proti tlakové vodě s drenáží, napojení dešťové vody do stávající kanalizace, odstranění kontaminovaných omítek, nové omítky tepelně sanační.