Praha Braník - 2

Vzlínající vlhkost ze sklepa až do 1NP, tlaková injektáž v úrovni terénu,odstranění starých omítek, nové sanační omítky Premix.