Liberec - bytový dům

Liberec Bytový dům - vzlínajíci vlhkost ze sklepních prostor - tlaková injektáž zdiva.