Činžovní dům Litoměřice

Průčelní fasáda činžovního domu bez jakékoliv izolace je zatížena vzlínající vlhkostí z podzákladí (opukové zdivo).

Provedena tlaková injektáž se zvýšenou koncentrací.

Doporučení: dům nezateplovat, pouze odstranit stávající kontaminovanou omítku i v interiéru a nahradit jí omítkou sanační Sanax EXX, alespoň do výše 150cm.