Starý Kolín

Starý Kolín - vzlínající vlhkost z přilehlého terénu a z podzákladí - provedené tlaková a beztlaková chemická injektáž.