RD Jezvé

Starší RD bez izolace, realizované zateplení venkovního pláště, dům bez izolace, vlhkost se zhoršila po zateplení.

Provedena beztlaková injektáž, bylo nutno realizovat ze strany interiéru (z venku nově zateplen), provedeny sanační omítky Sanaver DUO ve vrstvě 3cm.

Doporučeno: zajistit zvýšené větrání z důvodu možnosti vysychání zdiva pouze směrem do interiéru (díky neprodyšnému zateplení pláště)!