RD Jablonec nad Nisou

Obvodové zdivo RD bez izolace. V přízemí se vlhkost projevuje pouze na venkovní straně, tzv. vysolení a následné opuknutí fasády, v suterénních místnostech byl projev vlhkosti již výrazně znatelný včetně opuknutí omítek vně i uvnitř.

V přízemí RD provedena beztlaková injektáž části obvodového zdiva.

V suterénu provedena tlaková injektáž zdiva se zvýšenou koncentrací účinných látek, která zajistí jejich dokonalou penetraci ve vlhkém zdivu.

Doporučení: odstranění stávajících kontaminovaných omítek, jejich výměna za omítky sanační, samozřejmě s dostatečným přesahem!