Kyškovice u Roudnice

Opukové zdivo RD bez jakékoliv izolace je místy výrazně vlhké cca do výše 50cm.

Provedena beztlaková injektáž zdiva.

Doporučení: stávající kontpminované a vlhké omítky odstranit a nahradit je tepelně izolační sanační omítkou.

Zajistit účinné větrání interiéru po dobu, než zdivo vyschne.