Drážďany

Zdivo RD bez jakékoliv izolace, vlhkost se projevuje lokálně až do 100cm nad vnitřní podlahou.

Provedena beztlaková injektáž zdiva v úrovni vnitřních podlah. V interiéru vyměněny kontaminované omítky za omítky izolačně sanační Sanaver DUO ve vrstvě 2,5cm.

Majiteli doporučeno i následné odstranění stávajících fasádních omítek (na kterých se zatím vlhkost neprojevuje) alespoň do výše od terénu, až po injektážní linii. Zdivo pod provedenou injektáží je i nadále vlhké, jedná se o sklepní prostory a hrozí jejich opuknutí. Majiteli jde pouze o rekonstrukci přízemního bytu, ve kterém byly v souladu s WTA provedeny sanační práce, doporučení stran vlhkého zdiva pod injektážní linií bere na vědomí.