Chalupa v Jezvé

Roubená chalupa z podezdívkou, podezdívka bez izolace.

Provedena beztlaková injektáž zdiva v úrovni podlah.

Dům se nachází v záplavové oblasti. Odstranění stávajících vlhkých omítek, použity nové tepelně sanační omítky.