Bukovno u Mladé Boleslavi

Majitelé se rozhodli pro zateplení RD, kde však chyběla horizontální izolace obvodového zdiva a zdivo vykazovalo známky vysoké vlhkosti.

Byla provedena beztlaková injektáž, došlo k odstranění omítek a doporučení typů sanačních omítek, vně i uvnitř, cca do 100cm nad úroveň terénu.