Sanační práce

Sanace vlhkého zdiva v sobě zahrnuje hydroizolační, vysušovací a stavební opatření, které vedou k odstranění způsobených škod vzlínající vlhkostí a k jejímu trvalému snížení ve zdivu. Pokud se sanace neprovede nebo se oddaluje, mohou nastat velmi nepříjemné problémy. Jedním z hlavních důvodů pro sanaci je zdravotní riziko, které sebou vlhké zdi přináší - plíseň. Dlouhodobým působením vlhkosti ve zdivu dochází k výskytu různých druhů plísní, jejichž spory jsou toxické a zdraví škodlivé. Dále vlivem vlhkého zdiva dochází k jeho postupné a nevratné destrukci. A v neposlední řadě dochází ke značným tepelným ztrátám.

Poškození zdiva vlivem vlhkosti řeší naše sanační práce a metody

Metody sanace se většinou kombinují a správným spojením vznikne komplexní sanační systém, který vede k vyřešení problémů. Je třeba zdůraznit, že tyto práce by měla provádět odborná firma, znalá v oboru a používající správně zvolené metody a materiály.

Chemická injektáž

Jednou z velmi důležitých a účinných metod je chemická injektáž. Tato metoda nenarušuje statiku domu a plně nahrazuje podřezání zdiva objektu. Je možno jí použít pro provedení dodatečné izolace cihelného, smíšeného i kamenného zdiva. Při chemické injektáži by mělo být samozřejmostí dodržení norem a použití kvalitního materiálu.

Aby zdivo rychleji vysychalo, doporučujeme, nejlépe do kuchyně nebo koupelny, instalaci nízkootáčkového ventilátoru s tichým chodem a vlhkostním čidlem. Režim je plně automatický a nevyžaduje další obsluhu.

Drenáže

Drenáž obvodového zdiva je nezbytným opatřením při sanaci domu. Na drenáž se používá potrubí z tvrzeného PVC. V prohlubních trubek jsou umístěny otvory pro vstup vody. U běžné pevnosti potrubí je minimální průměr potrubí 10 mm.

Obvodová drenážVýkop pro drenážní systém by neměl být pod úroveň základové spáry a zároveň v nezámrzné hloubce (cca 0,8m). Na dně výkopu se provede betonový podkladový žlábek s vyspádováním od budovy. Poté se uloží drenážní potrubí s drenážními revizními šachtami, a provede se obsyp štěrkem frakce 16 - 32 mm. Zpravidla v nejvyšším místě drenáže se provede první revizní šachta a od ní běží dvě drenážní větve obíhající objekt. Spád drenáží by měl být alespoň 1,5 – 2 %.

Pro správnou funkčnost je doporučena pravidelná údržba 1x za rok - pomocí revizních šachet vyčistit potrubí.

Sanační omítky

Sanační omítky difuzní se používají na vlhké zdi, vykazují vynikající propustnost pro vodní páru, schopnost zachycování solí a jsou lehké. Zabrání kapilární vodě, aby pronikla ze zdiva do omítky. Odpařování vody a usazování soli probíhá pouze uvnitř sanační omítky. Výsledkem je suchý povrch bez solných výkvětů a vlhkých map.

Nanáší se alespoň 60 cm nad hranicí vlhkosti ve vrstvě o hloubce 2 - 3 cm. Pro správné plnění funkce sanační omítky se doporučuje ještě prodyšný nátěr s difúzním ekvivalentem sd<0,02m.

Kvalitní sanační omítka má na obalu logo WTA s ochranným ®. Budete-li se při výběru řídit tímto logem, máte jistotu, že je omítka opravdu kvalitní a splňuje kritéria dle německé směrnice WTA.

Z naší praxe doporučujeme tyto kvalitní sanační omítky:

  • Sanabond EXX
  • Sanaver DUO
  • odpuzují vodu
  • tepelně izolují
  • odolné vůči solím
  • propouští vodní páru
  • pro vnitřní i vnější použití
  • pro ruční zpracování
  • splňují požadavky směrnice WTA

Hydrofobní nátěry a postřiky

Sanační omítku lze doplnit ještě hydrofobním nátěrem nebo postřikem. Hydrofobní nátěr sanační omítku neuzavře, ale zároveň zabrání pronikání dešťové vody do omítky. Další výhodou je zabránění pronikání močoviny od psů, značkující fasády. Postačí aplikovat do výšky zatěžované těmito vlivy.

Kontakty

Zahrádka Petr

Stružnice-Jezvé 73
471 08

Tel.: + 420  724 354 835

petr.garden@tiscali.cz

Spřátelené weby
Sanax Solar Solution Inventer Meffert
Časté dotazy

Máte dotaz?

Zkuste sekci FAQ - často kladené dotazy nebo nás kontaktujte.

Živé firmy 2017
Živé firmy 2016
Živé firmy 2015
Živé firmy 2014
Novinky

Vzlínající vlhkost

Voda má fyzikální vlastnost vzlínat v kapilárních spárách (pórech) materiálu zdiva proti zemské přitažlivosti.

… celý článek

Větrání a vysoušení

O větrání je na internetu napsáno mnoho článků, my se však budeme věnovat správnému větrání v domech nebo bytech, které jsou nebo byly zatíženy vzlínající vlhkostí. Tyto prostory je potřeba zároveň i vysoušet.

… celý článek

Proč použít sanační tepelně izolační omítku?

Omítky Sanabond EXX a Sanaver DUO jsou nejspolehlivější na našem trhu. Mají vysokou životnost a zároveň Vám tepelně zaizolují zdivo, tím se zamezí tepelným ztrátám.

… celý článek